Romaero, specializată în producție, servicii și cercetare-dezvoltare în domeniul aeronauticii pentru aeronave civile și militare de pasageri sau cargo, a intrat în insolvență încă de la începutul anului. Cu toatea acestea, statul vrea să o readucă pe piață și are deja o strategie stabilită.

A intrat în insolvență la cerere

Romaero, compania de stat strategică în domeniul apărării, specializată în aeronautică, a intrat în insolvență la propria solicitare. Motivul ar fi fost datoriile uriașe, de peste 763 milioane lei, conform documentelor atașate la dosar.

Printre creditorii care au solicitat și ei insolvența companiei se numără BCR, cu o creanță de peste 109 milioane lei, CEC Bank cu peste 80 milioane lei, CIT Restructuring cu peste 6 milioane lei, și Apa Nova cu peste 353.000 lei.

Romaero are și datorii restante față de actualul furnizor de energie electrică, Electrica Furnizare din grupul Electrica SA. Pentru a evita întreruperea alimentării cu energie electrică, celebra companie a optat pentru intrarea în insolvență după ce fusese deja executată silit de fostul furnizor, Hidroelectrica, pentru neplata facturilor.

CIT Restructuring a elaborat și implementat un plan de restructurare în 2020, pe baza căruia CEC Bank a acordat Romaero credite în valoare totală de circa 60 milioane lei. Scopul acestui plan era recuperarea parțială a datoriilor bugetare ale companiei, care se ridicau la peste 330 milioane lei la sfârșitul anului 2019.

La data de 30 septembrie 2023, Romaero avea datorii către stat în valoare totală de aproape 436 milioane lei, incluzând dobânzile și penalitățile.

„În prezent există premisele economice pentru redresarea societății prin reorganizare conform Legii nr. 85/2014, societatea estimând că va reuși să plătească datoriile către stat prin diferite metode de redresare eficientă a activității”, se arată în documentul citat.

Potrivit aceluiași document, „compania se află într-un declin constant al activităților economice, ca urmare a dificultăților de realizare a activităților de producție și mentenanță în parametrii contractați, situație generată, în principal, de factori obiectivi precum Pandemia COVID-19, războiul din Ucraina și dificultăți majore în asigurarea finanțării pe termen scurt și mediu a afacerilor”.

Statul vrea să salveze Romaero

Cu toate acestea, statul are în plan să salveze Romaero și a făcut deja un pas important în această direcție. Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), cunoscută anterior sub denumirile APAPS, AVAB și ulterior AVAS, a inițiat un proiect de hotărâre privind preluarea de către AAAS a creanțelor deținute de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) asupra companiei Romaero.

Până la deschiderea procedurii de insolvență, Romaero a acumulat datorii fiscale de 466.195.749 lei către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, la care se adaugă creanțele calculate și neachitate până la data aprobării prezentei hotărâri.

Romaero, cea mai mare companie din industria aerospațială și de apărare din România, atât din perspectiva numărului de personal, cât și a valorii activelor și portofoliului de clienți, este un furnizor major de produse și servicii pentru Forțele Aeriene Române. Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, este acționarul majoritar al ROMAERO S.A. București – în insolvență, deținând 56,7153% din acțiuni.

Conform cererii de insolvență obținute de publicația „Adevărul”, depusă pe 28 decembrie 2023 la Tribunalul București în dosarul 39261/3/2023, CEC Bank solicită instanței desemnarea consorțiului format din Infineza Restructuring SPRL și Prime Insolv Practice SPRL ca administratori judiciari.

În cererea adresată Tribunalului București, CEC Bank își motivează solicitarea de deschidere a procedurii insolvenței Romaero prin faptul că banca deține o creanță certă, lichidă și exigibilă în valoare de 80.054.991,04 lei. Pentru o parte din împrumuturi, Romaero a oferit garanții reale imobiliare, inclusiv zeci de terenuri.

sursă: puterea.ro

By Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *