Guvernul aprobă, astăzi, noi ordonanțe în sprijinul fermierilor care au ieșit în stradă. Marcel Ciolacu a anunțat, la începutul ședinței de guvern, în ce constă ajutorul. 

Spre deosebire de alți lideri care s-au prefăcut că problemele fermierilor nu există, eu și colegii mei le vom lua în serios, a declarat premierul Marcel Ciolacu la începutul ședinței de guvern unde va lua mai multe ordonanțe pentru sprijinirea producătorilor agricoli.

”Adoptăm azi noi acte normative în sprijinul fermierilor: acordăm 100 de euro pe cap de vite de carne și bivolițe și sume proporționale crescătorilor de porci și păsări. Sunt bani necesari pentru a compensa creșterea prețurilor la furaje, combustibili, utilități și forță de muncă. În total, alocăm 72 de milioane de euro crescătorilor de animale.

Asigur fermierii români că vom continuă să-i susținem”, a spus Marcel CIolacu.

Premierul a anunțat că va fi subvenționată motorina cu 2 lei per litru.

„Tot astăzi, actualizăm subvenția pentru motorină folosită în agricultură în 2024. Astfel, sprijinul acordat va crește la valoarea maximă posibilă, adică 2 lei pe litru. Asta înseamnă că fermierii vor primi în total că subvenție 25% din costul cu motorină folosită în lucrările agricole”, a adăugat Marcel Ciolacu.

Practic Guvernul Ciolacu face o analiză referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri de sprijin cu caracter temporar, destinate producătorilor agricoli în scopul gestionării efectelor fenomenului de secetă pedologică din anul 2023 și ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.

De asemenea, face o analiză referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

Excutivul adoptă o ORDONANȚĂ privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovinelor de carne și al bubalinelor, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Și mai adoptă o ORDONANȚĂ privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin și avicol, în perioada 1 august 2022 – 31 august 2023, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Ordonanță pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovinelor de carne și al bubalinelor

Scopul prezentei ordonanțe îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovinelor de carne și bubalinelor, prin compensarea pierderilor din perioada 1 octombrie 2022 – 31 martie 2023, generate de creșterea prețurilor la furaje, combustibil și alte costuri cu forța de muncă, sevicii veterinare, utilități în perioada menționată anterior, situație care s-a menținut până la sfârșitul anului 2023.

Ținând cont de tehnologia de creștere a bovinelor de carne, respectiv aprilie – septembrie pe pășune și octombrie – martie stabulație, dificultățile întâmpinate de crescătorii de bovine de carne se datorează creșterii preturilor la furaje, combustibil, forța de muncă, etc, mai ales în perioada de stabulație.

Drept urmare, pierderile suferite de crescătorii de bovine de carne și bubaline au fost mai mari începând cu luna octombrie a anului 2022 când prețul furajelor a crescut cu aproximativ 20% față de luna martie a aceluiași an.

Având în vedere faptul că perioada de criză, respectiv prețurile furajelor, combustibilor, forța de muncă, serviciile sanitare, etc, se mențin încă la un nivel crescut se preconizează că pierderile crescătorilor de bovine de carne vor crește. Conform datelor furnizate de către asociațiile reprezentative din sectorul bovinelor de carne, costurile cu întreținerea bovinelor de carne, respectiv costurile cu furajele, au crescut cu aproximativ 35% în luna octombrie 2022 fată de aceeași perioadă a anul 2021.

Pe lângă prețurile crescute la furaje, la creșterea costurilor pentru producție au contribuit semnificativ și creșterea prețurilor cu forța de muncă, serviciile veterinare, combustibili și alte componete care contribuie la costul de valorificare.

În acest context costul pentru creșterea unei bovine de carne au crescut de la 1.670 lei/cap în anul 2021 la 2.249 lei/cap în anul 2022. În ceea ce privește sectorul de creștere a bubalinelor și acesta a întâmpinat aceleași dificultăți datorate creșterii preturilor la furaje, combustibil, forța de muncă, etc.

Drept urmare, pierderile suferite de crescătorii de bubaline au fost mai mari începând cu luna octombrie a anului 2022 când prețul furajelor a crescut cu aproximativ 20% față de luna martie a aceluiași an. Având în vedere faptul că perioada de criză, respectiv prețurile furajelor, combustibilor, forța de muncă, serviciile sanitare, etc, se mențin încă la un nivel crescut se preconizează că pierderile crescătorilor de bubaline vor crește.

Conform datelor furnizate de Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală, costurile cu întreținerea bubalinelor, respectiv costurile cu furaje, combustibil și alte costuri (forța de muncă,sevicii veterinere, utilități, etc) în anul 2022 au crescut cu aproximativ 35% fată de anul 2021.

Condițiile pe care trebuie să le respecte beneficiarii menționați anterior sunt: – dețin bovine de carne și/sau bubaline, în exploatație cu cod ANSVSA, înscrise în BND la data de 31 martie 2023;

– să fie înregistrați în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;

– să nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile în baza Comunicării CE – Cadrul temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei (2023/C 1188) publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C 1188 din 21 noiembrie 2023;

– să nu se afle în lichidare sau faliment, la data de 24 februarie 2022, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului până la data de 24 februarie 2022;

– dețin, în ziua anterioară datei de începere a perioadei de depunere a cererii, a cel puţin 50% din efectivul de bovine de carne și/sau bubaline deținut la 31 martie 2023.

– bovinele de carne și/sau bubalinele pentru care se solicită ajutor de stat trebuie să fie înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală sau suplimentară. Cuantumul ajutorului de stat care se acordă beneficiarilor este de 100 euro/cap bovină/bubalină. Valoarea totală ce poate fi acordată per beneficiar nu depăşeşte echivalentul în lei a 280.000 euro.

Ordonnanță pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin și avicol

Scopul prezentei ordonanțe îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin și avicol, pentru perioada 01 august 2022 – 31 august 2023, prin compensarea pierderilor generate de creșterea prețurilor la furaje, energie electrică, gaze naturale și alți factori de producție în perioada menționată anterior, situație care s-a menținut până la sfârșitul anului 2023.

Potrivit datelor furnizate de Uniunea Crescătorilor de Păsări din România (UCPR), în sectorul avicol pierderile în anii 2022 și 2023 față de anul 2021 au fost:

Pui de carne:

Influența în costuri pe furaje, energie electrică și gaze în perioada 2022 și 2023 față de anul 2021 pentru puii de carne a fost de 2,90 lei/cap și raportat la coeficientul de conversie de 0,007 = 414 lei/UVM, Cost de producție în viu versus preț de valorificare a fost de 2,21 lei/cap diferență, iar raportat la coeficientul de conversie de 0,007 UVM a fost de 316 lei/UVM. Pierderea în lei/UVM pui de carne a fost de 414 lei/UVM – 316 lei/UVM = 98 lei/UVM, respectiv 20 euro/UVM.

Pui de curcă:

Influența în costuri pe furaje, energie electrică și gaze în anii 2022 și 2023 față de anul 2021 pentru puii de curcă a fost de 22,34 lei/cap și raportat la coeficientul de conversie de 0,03 = 744,66 lei/UVM. Costul de producție în viu versus preț de valorificare a fost de 15,2 lei/cap diferență, iar raportat la coeficientul de conversie de 0,03 UVM a fost de 506,6 lei/UVM. Pierderea în lei/UVM pui de curcă a fost de 744,6 lei/UVM – 506,6 lei/UVM = 238 lei/UVM, respectiv, 48,27 Euro/UVM.

Găini ouătoare:

Prețul mediu la ouă în anul 2022 a fost de 0,433 lei/ou, iar costul de producție în anul 2022 a fost de 0,450 lei/ou, iar diferența dintre costul de producție și prețul mediu al ouălor a fost de 0,017 lei/ou. Având în vedere că producția de ouă pe găină = 275 ouă/cap, rezultă producția de ouă / UVM = 71,4 x 275 = 19635 ouă /UVM. 19635 ouă/UVM x 0,017 lei/ou = 333,79 lei/UVM 333,79 : 4,93 = 67,70 Euro/UVM Pierderea în lei/ou a fost de: 333,79 lei/UVM, respectiv, 333,79UVM : 4,93 = 67,70 Euro/UVM

Găini reproducție:

Costul de producție ouă în perioada 2018 – 2021 a fost de 0,605 lei/ou, iar costul de producție ouă în perioada 2018 – 2022 – 2023 cu extracosturi energie, gaze și furaje a fost de 0,665 lei /ou rezultând o diferență de 0,060 lei /ou și având în vedere că 1 UVM = 0,014 = 71,4 găini, rezultă 71,4 găini x 250 ouă / cap = 17850 ouă / UVM cu 0,060 lei / ou = 1071 lei/UVM, respectiv, 217,2 Euro/UVM costuri suplimentare.

În sectorul suin prețurile au crescut în septembrie 2022 față de septembrie 2021 după cum urmează: pentru furaje de la 2,35 lei/kg viu, la 3,53 lei/kg viu, pentru purcei de 25 kg de la 2,89 lei/kg viu, la 3,78 lei/kg viu, pentru gaze de la 0,01 lei/kg viu la 0,03 lei/kg viu, pentru energie electrică de la 0,06 lei/kg viu la 0,09 lei/kg viu, pentru alte cheltuieli de la 1,06 lei/kg la 1,31 lei/kg. Astfel s-a înregistrat o pierdere de 2,37 lei/kg. Luând în considerare o greutate medie le livrare de 120 kg/cap rezultă o pierdere de 284,63 lei/cap, respectiv 948,76 lei/UVM, care calculat la un curs de 4,95 lei pentru 1 euro reprezintă 191,67 euro/UVM.

Ajutorul de stat se acordă următorilor beneficiari:

a) crescători de suine persoane juridice, întreprinderi individuale sau familiale, persoane fizice autorizate, precum și societăți agricole constituite în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și compeltările ulterioare, care au desfășurat activitate de îngrășare și/sau reproducție a suinelor, în perioada 1 august 2022 – 31 august 2023;

b) crescători de păsări persoane juridice, întreprinderi individuale sau familiale, persoane fizice autorizate, precum și societăți agricole constituite în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și compeltările ulterioare, care au desfășurat activitate de de reproducție și/sau incubație și/sau creștere a păsărilor pentru carne sau ouă, în perioada 1 august 2022 – 31 august 2023.

Criteriile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească sunt următoarele: a) să dețină exploatație autorizată sanitar – veterinar;

b) să fi desfășurat activitate de creștere și/sau reproducție a suinelor sau de reproducție și/sau incubație și/sau creștere a păsărilor, în perioada 1 august 2022 – 31 august 2023 în exploatații autorizate sanitar – veterinar;

c) sa fie înregistrați în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură; d) să nu se afle în lichidare sau faliment, la data de 24 februarie 2022, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Cuantumul ajutorului este de 100 euro/UVM, echivalent în lei, ratele de conversie fiind 0,3 UVM pentru porc gras, 0,5 UVM pentru animale de reproducție, respectiv scroafe și scrofițe, 0,007 UVM pentru pui de carne și pui eclozionați, 0,03 pentru pui de curcă și pui eclozionați de curcă, respectiv 0,014 UVM pentru tineret de înlocuire și găini ouătoare, tineret de reproducție şi găini rase grele.

Beneficiile estimate prin intrarea în vigoare și aplicarea măsurilor cuprinse în prezenta ordonanță au în vedere reducerea sau eliminarea consecințelor negative probabile și posibile generate de actuala situație, precum:

– menținerea sau chiar creșterea gradului de îndatorare a crescătorilor de animale vizați de prezenta schemă de sprijin, față de furnizorii de furaje, energie electrică și gaze naturale, cu posibil potențial de decapiatlizare și dependență economică în piață;

– creșterea semnificativă a cheltuielilor de producție pentru producătorii agricoli care au achiziționat sau achiziționează furaje, energie electrică și gaze naturale cu prețuri crescute;

– scumpiri ale produselor agricole, și implicit creșteri prognozate ale prețurilor, cu efecte de perturbare a prețurilor la produsele procesate de industria alimentară, oferite consumatorilor finali;

– impact negativ economic și social datorită creșterilor de prețuri pentru produsele destinate consumului uman, cu risc previzibil privind o criză a prețurilor produselor și asigurarea securității alimentare;

– menținerea vulnerabilității și expunerii față de evoluțiile nefavorabile ale piețelor agricole pentru un sector important cum este cel al crescătorilor de suine și păsări, care produc pentru piață și pentru consum propriu produse de calitate.
sursa:puterea.ro

By Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *