Consiliul Legislativ precizează, în avizul pozitiv cu observații asupra proiectului de lege de modificarea Codului Penal, adoptat în Guvern pe 28 decembrie 2022, că este nevoie de introducerea unui prag valoric minim al prejudiciului în definirea infracțiunilor de abuz în serviciu și neglijență în serviciu.

Guvernul Ciucă a adoptat pe 28 decembrie, în ultima ședință din 2022, proiectele de lege privind modificarea Codului Penal, a Codului de procedură penală și a altor legi din domeniu. Proiectele au fost trimise în Parlament, pentru adoptare. Modificările vizează în principal punerea celor două coduri în acord cu deciziile Curții Constituționale și reprezintă jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență, cu termen limită 31 martie 2023.

În privința Codului Penal, sunt vizate inclusiv definițiile abuzului în serviciu și a neglijenței în serviciu. Infracțiunea preferată a DNA, abuzul în serviciu este modificat în sensul unei decizii CCR care a stabilit că infracțiunea poate fi comisă doar prin încălcarea legislației primare. În ciuda unor discuții pe această temă în anii anterior, noua definiție nu include un prag valoric pentru paguba generată de faptă.

În schimb, Consiliul Legislativ subliniază, în avizul său, tocmai necesitatea introducerii unui asemenea prag, pentru a se respecta deciziile CCR.

Ținând seama de cele reţinute de Curtea Constituţională în par. 75, 84 şi 85 din Decizia nr. 405/2016, precum şi în par. 55 şi 56 din Decizia nr. 392/2017, apreciem că textul propus la art. I pct. 3 pentru art. 297 alin. (1) ar trebui să prevadă un prag valoric al pagubei şi intensitatea vătămării dreptului sau interesului legitim rezultate din comiterea faptei. Observaţia este valabilă şi pentru art. 298, astfel cum este propus la art. I pct. 4. 8. La pct. 4, pentru unitate redacţională cu modul de redactare a dispoziţiilor din cadrul actului normativ de bază, denumirea marginală va fi antepusă sintagmei „Art. 298“”, se arată în avizul Consiliului Legislativ.

Noua definiție a abuzului în serviciu, conform proiectului:

„(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act prevăzut de o lege, o ordonanță a Guvernului, o ordonanță de urgență a Guvernului sau de un alt act normativ care, la data adoptării, avea putere de lege ori îl îndeplinește cu încălcarea unei dispoziții cuprinse într-un astfel de act normativ, cauzând astfel o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.”

Potrivit Constituției, Consiliul Legislativ este organ consultativ de specialitate al Parlamentului, care avizează proiectele de acte normative în vederea sistematizării, unificării şi coordonării întregii legislaţii. El ţine evidenţa oficială a legislaţiei României. Solicitarea avizelor CL este obligatorie, însă nu și respectarea acestora.

Sursa:stiripesurse

By Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *