Inspecția Muncii a finalizat o campanie națională de verificare a respectării legislației muncii în domeniul jocurilor de noroc și pariurilor, desfășurată între 29 mai și 1 iunie 2024.

Au fost făcute 330 de controale. Inspectorii de muncă au vizitat unități din toată țara pentru a verifica modul în care sunt respectate prevederile legale privind contractele individuale de muncă. Din cauza neregulilor constatate, inspectorii au aplicat 125 de sancțiuni contravenționale, dintre care 73 amenzi. Valoarea totală a amenzilor se ridică la 570.300 lei, din care 400.000 lei pentru muncă nedeclarată. Controalele au identificat 20 de persoane care prestau activitate fără forme legale de angajare.

Unul dintre obiectivele campaniei a fost eliminarea neconformităților. Campania a avut ca scop principal identificarea și eliminarea neregulilor din domeniul relațiilor de muncă din industria jocurilor de noroc. Un alt obiectiv a fost creșterea gradului de conștientizare. Inspectorii de muncă au informat angajatorii și lucrătorii cu privire la legislația muncii și la consecințele nerespectării acesteia.

Cele mai frecvente neconformități constatate în domeniul relațiilor de muncă au fost:

  • Nerespectarea obligației privind încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă și înmânarea unui exemplar al contractului salariatului;
  • Încălcarea, de către angajator, a obligației privind evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat cu evidenţierea orelor de începere şi de sfârşit ale programului de lucru și supunerea controlului inspectorilor de muncă a acestei evidenţe;
  • Nerespectarea obligaţiei referitoare la acordarea repausului de 24 ore dupã o duratã zilnicã a timpului de muncã de 12 ore;
  • Nerespectarea prevederilor privind dovada acordării drepturilor salariale la data înscrisă în contractul individual de muncă;
  • Nerespectarea prevederilor referitoare la datele transmise în REVISAL: transmiteri tardive sau incomplete, date eronate.
  • Dosare de personal incomplete;
  • Nerespectarea obligaţiei de a elibera o adeverinţã de vechime pentru salariaţi la încetarea activitãţii.

”Domeniul de activitate jocuri de noroc și pariuri este susceptibil de încălcarea reglementărilor legale referitoare la relațiile de muncă, dintre care, cele mai frecvente privesc angajarea personalului, transmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență a salariaților, durata timpului de muncă şi munca suplimentară, întocmirea evidenţei orelor de muncă prestate de salariați, repausuri periodice, cel săptămânal și de sărbătorile legale, stabilirea și acordarea drepturilor salariale, dar și munca de noapte, care a făcut obiectul celei mai recente modificări aduse Codului Muncii, prin menționarea situațiilor în care persoanele în cauză nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte. Pentru deficiențele constatate, inspectorii de muncă au dispus tot atâtea măsuri cu termene concrete de remediere și al căror mod de îndeplinire va fi monitorizat”, a declarat Mihai Nicolae Ucă, inspector general de stat adjunct.

sursa: puterea.ro

By Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *