Guvernul a adoptat o serie de acte normative în termenele asumate pentru a răspunde solicitărilor fermierilor și transportatorilor care protestează.

Astfel, pentru a veni în sprijinul fermierilor, au fost aprobate acte normative care vizează echivalarea categoriei de permis categoria B cu TR și a celei B1 cu TR1, precum și înmatricularea utilajelor doar pe baza înregistrării la primărie, fără obligativitatea CIV și ITP.

În acest sens, a fost aprobată în ședința de Guvern din 18 ianuarie Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative referitoare la categoriile de permis de conducere disponibile în România pentru tractoare și vehicule agricole.

Actul normativ vizează următoarele:

1. Echivalarea permisului categoria B cu permisul Tr1, categorie nou introdusă, care va permite conducerea tractoarelor agricole sau forestiere cu o viteză maximă de 40 km/h pe drumurile publice.

2. Înscrierea echivalării categoriilor B și Tr cu categoria Tr1 în permisul de conducere pentru noile emisiuni, dar nu mai devreme de 90 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, fără examinare de către autoritatea competentă.

Compensare de 100 euro/ha pentru culturile din toamna anului 2022

O altă măsură importantă în sprijinul fermierilor este și compensarea cu 100 euro/ha pentru culturile din toamna anului 2022.

Ordonanța privind instituirea unei scheme de ajutor de stat de sprijinire a întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole vegetale, ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, a fost adoptată tot în ședința de Guvern din 18 ianuarie 2024. Astfel, se acordă astfel un grant direct, în vederea compensării parțiale a creșterii costurilor de producție, recoltare, transport și depozitare a recoltei agricole vegetale primare obținută la culturile înființate în toamna anului 2022.

Acesta reprezintă o plată compensatorie pe suprafață care constă în echivalentul în lei a 100 euro / hectar, ce se acordă unei întreprinderi care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, pentru suprafețe de teren arabil cultivate în toamna anului 2022, pentru un număr maxim de 162.640 beneficiari.

Acte normative adoptate de Guvern pentru transportatori:

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și-a respectat angajamentul asumat cu Confederațiile, Federațiile reprezentative din domeniul transportului rutier, dar și cu reprezentanții fermierilor și transportatorilor care protestează, fiind aprobate acte normative care vizează:

1. Eliminarea diferențierii între transportul rutier național și transportul rutier internațional în privința acordării despăgubirilor conform Convenției CMR (OG nr.3/2024)

2. Posibilitatea reducerii tarifelor Autorizațiilor Speciale de Transport (AST) prin asigurarea competenței Adunării Generale a Acționarilor a CNAIR S.A. privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile specifice, altele decât tariful de utilizare a rețelei de drumuri. (HG nr. 29/2024)

3. Eliminarea obligativității deținerii de către conducătorii auto a atestatului pentru transport agabaritic.(OUG nr. 1/2024)

4. Revenirea la toleranțele pentru depășirea maselor și dimensiunilor (OG nr. 4/2024)

De asemenea, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a inițiat, în vederea reducerii timpilor de așteptare, implementarea separării fluxurilor UE și non-UE în punctele de trecere a frontierei (care permit acest lucru) și este în derulare identificarea soluțiilor tehnice aferente.

Dialogul cu toți partenerii sociali din domeniul transporturilor va continua astfel încât pentru aspectele sesizate de către aceștia să fie identificate soluții, precizează Ministerul Transporturilor.
sursa:Puterea.ro

By Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *