Peste 200.000 de persoane inactive doreau să lucreze în 2022, dar fie nu căutau de lucru, fie nu erau disponibile să înceapă lucrul, arată datele publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS), relatează News.ro.

Ponderea persoanelor subocupate în totalul populaţiei active a fost în anul 2022 de 1,3%, cu 0,1 puncte procentuale mai scăzută decât în anul precedent. Forţa de muncă potenţială adiţională cuprindea 203.100 persoane, în scădere cu 10,7% faţă de anul anterior.

Cifre în scădere

”În anul 2022, 203.100 de persoane inactive doreau să lucreze, dar fie nu căutau de lucru, fie nu erau disponibile să înceapă lucrul. Ponderea persoanelor subocupate în totalul populaţiei active a fost în anul 2022 de 1,3%, cu 0,1 puncte procentuale mai scăzută decât în anul precedent. Forţa de muncă potenţială adiţională cuprindea 203.100 persoane, în scădere cu 10,7% faţă de anul anterior”, arată datele INS.

În anul 2022 numărul şomerilor BIM (Biroul Internaţional al Muncii) a fost de 464.400 persoane.

Rata şomajului este cel mai vizibil indicator rezultat din Ancheta forţei de muncă în gospodării, utilizat pentru a caracteriza o multitudine de aspecte economice şi sociale. Alături de acesta, pentru a oferi o imagine completă a situaţiei şi evoluţiei pieţei muncii, INS publică, cu periodicitate anuală, un set de 3 indicatori, reprezentând categorii de populaţie ocupată sau inactivă având unele similitudini cu populaţia în şomaj şi grade diferite de ataşament faţă de piaţa muncii (comparativ cu situaţia standard a categoriei din care fac parte) şi anume: – persoane subocupate; – persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul; – persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucrul. Ultimii 2 indicatori („persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul” şi „persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucrul”), alcătuiesc împreună „forţa de muncă potenţială adiţională”. Setul de 3 indicatori constituie „arii” de diferenţiere şi întrepătrundere între populaţia ocupată şi cea în şomaj, pe de o parte, şi între şomeri şi populaţia inactivă, pe de altă parte.

Populația inactivă

Din rândul populaţiei inactive în vârstă de 15-74 ani (6.190.400 persoane), 203.100 persoane făceau parte din forţa de muncă potenţială adiţională (în scădere cu 24.400 faţă de anul precedent). Dintre acestea: 195.500 persoane erau disponibile să înceapă lucrul, dar nu căutau un loc de muncă. În anul 2022, raportul procentual dintre această categorie de persoane şi populaţia activă a fost de 2,4%. 7.600 persoane căutau un loc de muncă, dar nu erau disponibile să înceapă lucrul.

De reţinut faptul că în anul 2022, 110.000 persoane ocupate cu program parţial doreau şi erau disponibile să lucreze mai multe ore decât în prezent, fiind considerate persoane subocupate. Această categorie de persoane a reprezentat 1,3% din populaţia activă, 1,4% din populaţia ocupată şi 39,7% din numărul total al persoanelor care lucrau cu program de lucru parţial. Faţă de anul precedent, numărul persoanelor subocupate a scăzut cu 7.400.
sursa:stiripesurse

By Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *