Președintele Curții Constituționale a României, Marian Enache, a afirmat că integritatea este un concept de sinteză, care concentrează în conținutul său valori etice și morale privind conduita cetățeanului în diferitele sale roluri publice și private în societate.

Declarația a fost făcută de către Președintele Curții Constituționale a României, Marian Enache, în cadrul Conferinței internaționale organizată de Agenția Națională de Integritate cu tema importanța legislației în contextul politicilor de integritate și a avertizărilor în interes public, care a avut loc joi, 4 mai 2023, la Biblioteca Centrală Universitară.

„Transpunerea acestor valori la nivelul legii este o operă de o înaltă responsabilitate în care decidentul politic nu numai că recunoaște importanța acestor valori, dar asigură respectarea lor prin normele de drept ”, a declarat Marian Enache.

Totodată, a susținut că, sub aspectul integrității funcției publice, societatea românească este unanimă în sensul de a o privi ca pe o valoare ce trebuie protejată de orice fenomen coroziv și negativ.

„Revine legiuitorului obligația de a identifica cele mai bune metode/mijloace pentru a consolida sistemul de integritate, însă întotdeauna cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale înscrise în Constituție și exigențele statului de drept”, a precizat Marian Enache.

De asemenea, președintele Curții a subliniat că prin această dezbatere este adus în prim plan rolul normelor juridice în definirea și structurarea integrității, ca parte a conștiinței etice și a culturii juridice a poporului român.

Corectitudinea, onestitatea, reputația, prestigiul, respectul, prețuirea, onoarea – a menționat președintele Curții – sunt valori care își găsesc izvorul și legitimitatea în fundamentul moralei, ele există deja în forma mentis și în conștiința etică a poporului nostru.

În alocuțiunea susținută, citându-l pe gânditorul austriac Ludwig von Mises, președintele Curții a arătat că singurul obiectiv atât al legilor juridice cu un conținut moral, cât și al aparatului de coerciție este de a salvgarda funcționarea cooperării sociale, iar criteriul adecvat pentru evaluarea legilor şi a metodelor de impunere a acestora este dacă ele sunt sau nu eficiente, în vederea protecţiei ordinii sociale pe care dorim să o prezervăm.
sursa:stiripesurse

By Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *