Primăria orașului Titu a obținut finanțare prin fonduri europene, în cadrul Componentei 10-Fondul Local din PNRR, pentru proiectul Smart City/Smart Village prin achiziția și punerea în funcțiune a echipamentelor și infrastructurii (hard și soft) -Sisteme inteligente de management urban/local care se încadrează la codul 021ter- Dezvoltarea de servicii și structuri de sprijin foarte specializate pentru administrațiile publice și întreprinderi și activitățile propuse pentru implementarea acestuia.
Valoarea proiectului este 3.807.708,45 lei.

Scopul acestuia este reformarea și digitalizarea autorității publice locale și a unităților de învățământ și implementarea conceptului de Smart City/Smart Village prin achiziția și punerea în funcțiune a unor pachete TIC integrate,care vor urmări:

• Eficientizarea și digitalizarea interacțiunii cu cetățenii și cu mediul de afaceri.
• Implicarea directă a membrilor comunității în deciziile administrative, printr-un proces deschis și transparent.
• Comunicarea și relaționarea cu cetățenii, în masă,prin sms.
• Crearea structurii necesare emiterii și gestiunii de documente online pe baza unor șabloane, semnături electronice.
• Asigurarea infrastructurii software necesare pentru arhivarea electronică a documentelor.
• Transparentizarea ședințelor de consiliu local și a consultărilor publice prin distribuirea prin intermediul internetului, de conținut audio-video înregistrat și/sau în timp real.
• Implementarea SCIM.
• Implementarea cerințelor GDPR.
• Creșterea transparentizării și gestionarea procesului de achiziții publice.
• Alinierea activității cadrului legal aplicabil prin implementarea unor mecanisme software ce permit schimbul de informații atât inter-departamentale, cât și cu diferite instituții.
• Asigurarea suportului pentru consultarea facilă, direct la nivelul hărții electronice, a datelor cartografice, prin mecanisme de suprapunere spațială și instrumente de măsurare a distanțelor.
• Dotare infrastructură hardware UAT.
• Dotare infrastructură hardware a unităților de învățământ.
• Servicii de implementare personalizată – UAT și unități de învățământ- programe specifice, instruire a operatorilor, îmbunătățirea competențelor în utilizarea noilor tehnologii în activitatea curentă și a competențelor digitale.
• Dotarea UAT-ului cu mobilier urban inteligent- bănci inteligente cu panou solar, baterie, încărcare wireless, bluetooth,router wifi și ventilare prin răcire.

Leave a Reply

Your email address will not be published.