Pr. vicar eparhial Ionuț Adrian Ghibanu a postat pe pagina sa de facebook o frumoasă prezentare despre Civilizația Crucii, pe care o prezentăm cititorilor noștri, deoarece in aceste timpuri, apreciem ca se impune revenirea la credință :

Civilizația Crucii

Cel mai cunoscut simbol creștin din lume, Sfânta Cruce ne aduce aminte întotdeauna de Hristos Cel Răstignit pentru mântuirea noastră, dar ne oferă și certitudinea Învierii, conferindu-ne mereu speranță și încredere în Dumnezeu, Cel care absolut niciodată nu părăsește omul.
În numele Sfintei Cruci și pe temelia ei s-a clădit minunata civilizație creștină, civilizație a Crucii prin excelență, care este matricea însăși a civilizației umane. Tot ceea ce s-a clădit bun și frumos în lume și ne captează atenția, ne încântă și ne fascinează, este creație a creștinilor sau are legătură cu ei. De la marile descoperiri științifice (covârșitor, în toate timpurile, oamenii de știință autentici au fost și sunt credincioși), până la marile opere de artă, creații literare și edificii, totul respiră aerul Crucii. De altfel, lumea nu este de conceput, așa cum o știm astăzi, fără aportul impresionant și decisiv al creștinilor, iar viitorul lumii este în mod indubitabil legat de Cruce.
Ea este semnul victoriei asupra păcatului, asupra răului și asupra patimilor, dar și asupra atâtor păgâni învinși de apărătorii Crucii în istorie. Este semnul divinei înțelepciuni, al faptului că trebuie să înțelegem că totul se obține prin nevoință, sacrificiu și efort, prin renunțare și străduință de a înțelege și că totul curge spre Înviere.
Pentru că da, Crucea este numai o etapă a mântuirii, numai o treaptă către Înviere, fundamentul Învierii și scara noastră spre cer.
Suntem creștini și aceasta ne obligă! Suntem creștini și avem datoria de a duce mai departe moștenirea de civilizație și cultură a înaintașilor noștri, de a fi biruitori față de orice rău și de a risipi tot întunericul!
Suntem creștini și trebuie să slujim cu demnitate și hotărâre Crucea, contribuind la aprofundarea civilizației creștine, chiar dintre ruinele, adesea, unor construcții ce păreau indestructibile!
Civilizația creștină este acea minunată și glorioasă construcție în care regăsim strădania Sf. Dionisie Exiguul, a Sf. Benedict de Nurcia sau a Sfinților Chiril și Metodiu, ori contribuțiile lui Cervantes, Dante, Chateaubriand, Claudel, Leonardo, dar și ale lui Dostoievski, Tolstoi, Eminescu, Steinhardt, Arghezi sau Tarkovski, Porumbescu, Enescu și Copernic, Bacon, Galilei, Kepler, Pascal sau Vuia, Vlaicu, ori Brâncuși.
Civilizația Crucii este extensia socială a credinței noastre și cu cât ne trăim mai intens și mai angajat credința, cu atât contribuim la aprofundarea și extinderea ei. Dincolo de nesănătoasele și falsele teorii ale corectitudinii politice, de variațiile marxismului cu tot termo-marxismul contemporan incipient, trebuie să avem credința în biruința, prin intermediul Crucii, a tuturor erorilor ideologice și intereselor lacome a celor ce nu văd mai mult decât profitul și materialul!
Domn și Stăpân al lumii și al întregii creații, al întregului Univers, Hristos a biruit prin Cruce toate neputințele noastre, iar prin credința în El cu toții devenim părtași ai victoriei Lui, de aceea, purtându-ne cu demnitate bucuria Crucii în lume, facem cunoscută magnifica Lui operă de mântuire.
Crucea nu este memorialul morții niciodată, ci al Învierii sau al vieții întru Înviere, al victoriei asupra oricărui rău și a tot întunericul!
Crucii tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea ta o lăudăm și o mărim!

Leave a Reply

Your email address will not be published.