Revista ”Intelligence” a Serviciului Român de Informații publică o analiză privind modul în care România s-ar descurca în cazul unei crize majore, inclusiv de război hibrid. Conform articolului, cea mai mare vulnerabilitate constă în adaptarea sistemelor și subsistemelor la impactul imediat al crizelor.

”Actualul mediu internațional de securitate este din ce în ce mai complex, fiind marcat, conform evaluărilor NATO, de amenințări generate de acțiunile actorilor statali și non-statali, care pot lua inclusiv forma unor atacuri de tip hibrid, aflate la linia de demarcație dintre conflictele militare convenționale și operațiunile asimetrice.

Adițional, se observă o creștere a frecvenței de apariție și a impactului unor crize determinate de schimbările climatice și de dezastrele naturale sau antropice, ori care derivă din acțiunea unor factori biologici, exemplul cel mai recent fiind criza provocată de pandemia de COVID-19.

Reacții la creșterea frecvenței și amplitudinii crizelor

Dificultatea majoră constă în adaptarea mecanismelor și subsistemelor de management al crizelor (precum cele generate de urgențe civile, atacuri teroriste și agresiuni cibernetice), pentru a răspunde evoluțiilor rapide înregistrate la nivelul mediului de securitate, aflat în continuă schimbare.

În același timp, interconectarea mecanismelor și subsistemelor sus-menționate prezintă o relevanță aparte, în condițiile în care experiența ne arată că situațiile de criză cu care se confruntă omenirea la momentul actual au, de cele mai multe ori, puternice ramificații multisectoriale. Toate efectele negative ale unei situații de criză pot fi amplificate de persoane și entități interesate în exploatarea malițioasă a noilor tehnologii, internetului și social media, domenii în care fake news și dezinformarea întâlnesc un teren fertil.

Având în vedere inclusiv calitatea de stat membru NATO și UE, România trebuie să dispună de o capacitate crescută de reziliență la șocuri majore produse de dezastre (naturale sau antropice), disfuncționalități ale infrastructurii critice și atacuri convenționale ori hibride, astfel încât problematica gestionării situațiilor de criză este de o importanță majoră pentru țara noastră….citeste INTEGRAL aici

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *