Din cercetările efectuate a reieșit faptul că o societate comercială din București, ce are ca obiect principal de activitate „activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora”, a avut numeroase contracte cu instituții publice și private de interes național.În baza contractelor semnate, ar fi avut obligația să presteze servicii de mentenanță (verificare, încărcare, reparare) a echipamentelor de protecție (extinctoare, hidranți). Serviciile prestate s-au realizat fără verificarea efectivă a bunei funcționări, s-au înlocuit sigilii, etichete de conformitate și de valabilitate ale extinctoarelor verificate de compania privată.Gradul de periculozitate al faptelor comise este foarte ridicat prin crearea unei stări de pericol cu privire la viața, sănătatea, și integritatea persoanelor, cât și cu privire la patrimoniul acestora.Totodată, pentru maximizarea profitului și evitarea taxelor datorate bugetului consolidat al statului, societatea, prin administratorul său, nu a înregistrat în totalitate veniturile realizate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *