Comitetul Județean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmbovița

          Având în vedere:

– prevederile H.G. nr. 293/10.03.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată și completată prin H.G. nr. 348/25.03.2021;

– adresa Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, înregistrată la Instituţia Prefectului-judeţul Dâmboviţa sub nr. 3908/12.04.2021, prin care sunt comunicate ratele de incidenţă cumulată la 14 zile;

În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 106, comunicat spre analiză şi dezbatere Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la data de 12 aprilie 2021,

          În temeiul art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. (1) Se constată menținerea depășirii incidenței cumulate la 14 zile, peste 4/1000 locuitori, în următoarele unități administrativ-teritoriale: Moțăieni (5,08 /1000 locuitori), Răzvad (5,08 /1000 locuitori);

           (2) La nivelul unităților administrativ-teritoriale prevăzute la art.1 alin. (1) vor fi aplicate măsurile specifice intervalelor de referinţă ale incidenţei cumulate la 14 zile (peste 3/1000 locuitori și peste 4/1000 locuitori) prevăzute de H.G. nr. 293/10.03.2021, cu modificările și completările aduse prin H.G. 348/25.03.2021;

          (3) În unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, alin (1) măsurile specifice se vor aplica astfel:

  • pentru intervalul de referință al incidenței peste 3/1000 locuitori se aplică pentru o perioadă de 14 zile începând cu data de 13.04.2021
  • pentru intervalul de referință al incidenței peste 4/1000 locuitori se aplică până când se constată că rata incidenței este mai mică sau egală cu 3,5/1000 locuitori;

                   (4) Se constată scăderea incidenței cumulate la 14 zile, sub 3,5/1000 locuitori în comuna Vulcana Pandele (3,01/1000 locuitori);

(5) La nivelul unității administrativ-teritorială prevăzută la art. 1 alin. (4) vor fi aplicate măsurile specifice intervalului de referinţă (peste 3/1000 locuitori) al incidenţei cumulate la 14 zile prevăzute de H.G. nr. 293/10.03.2021, modificată și completată prin H.G. 348/25.03.2021;

(6) În unitatea administrativ-teritorială prevăzută la art. 1 alin. (4) măsurile specifice intervalului menționat se aplică pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 13.04.2021;

Art.2. (1) Se constată depășirea incidenței cumulate la 14 zile, peste 1,5/1000 locuitori, în următoarele unități administrativ-teritoriale: Cornești (1,97/1000 locuitori), Crângurile (1,63/1000 locuitori), Raciu (1,56/1000 locuitori), Voinești (1,52/1000 locuitori);

          (2) Se constată menținerea depășirii incidenței cumulate la 14 zile, peste 1,5/1000 locuitori, în comuna I.L. Caragiale (1,95/1000 locuitori);

          (3) La nivelul unităților administrativ-teritoriale prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2) vor fi aplicate aplicate măsurile specifice intervalului de referinţă (peste 1,5/1000 locuitori) al incidenţei cumulate la 14 zile prevăzute de H.G. nr. 293/10.03.2021, modificată și completată prin H.G. 348/25.03.2021;

(4) În unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2) măsurile specifice intervalului menționat se aplică pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 13.04.2021;

          Art.3. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului – Judeţul Dâmboviţa (Secţiunea: Activităţi_Situaţii de Urgenţă)şi se transmite Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița, precum şi primarilor, în calitate de preşedinți ai Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă din următoarele unitați administrativ-teritoriale: Moțăieni, Răzvad, Vulcana Pandele, Cornești, I.L. Caragiale, Crângurile, Raciu, Voinești.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *