⚠️⚠️ ANUNŢ ⚠️⚠️

✅ Ȋncepând cu data de 26.08.2020 până la data de 11.09.2020 (inclusiv), se depun la sediul Primăriei comunei Dragomireşti – compartimentul de asistenţă sociala, cererile pentru acordarea tichetelor sociale destinate copiilor defavorizaţi din învăţământul de stat preşcolar, primar şi gimnazial. 

✅ De tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional în valoare de 500 lei/an şcolar poate beneficia:

▪️ orice copil care este înscris la grădiniţă (învăţământ de stat preşcolar) şi care provine din familii unde venitul lunar net pe membru de familie este de până la 284 lei;

▪️orice copil care este înscris la şcoală (învăţământ de stat primar şi gimnazial) şi care provine din familii unde venitul lunar net pe membru de familie, realizat în luna iulie 2020, este de până la 1115 lei.

✅ Aceste tichete vor fi emise în format electronic şi vor putea fi utilizate pentru achiziţionarea de materiale şcolare – rechizite necesare frecventării şcolii, cum ar fi: articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane şi alte articole necesare în şcoli şi grădiniţe, precum şi articole vestimentare necesare frecventării şcolii şi grădiniţei.

✅ Menţionăm faptul că tichetul social are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, şi se poate utiliza numai în reţeaua unităţilor afiliate, pe baza actului de identitate al titularului. Lista cu unităţile afiliate va fi transmisă fiecărui beneficiar o dată cu tichetul social.

✅ Actele necesare pentru acordarea tichetului social sunt:

▪️dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau la şcoală;

▪️copie BI/CI şi certificate de naştere pentru toţi membrii familiei;

▪️copie certificat de căsătorie;

▪️copie certificat deces părinte (unde este cazul);

▪️copie hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau de încuvinţare a adopţiei (unde este cazul);

▪️copie sentinţă divorţ (unde este cazul);

▪️copie hotărâre judecătorească/sau hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului privind măsura plasamentului (unde este cazul);

▪️copie hotărâre judecătorească de instituire a tutelei/curatelei (unde este cazul);

▪️acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi competente, cupoane de pensie, cupoane de alocaţie de stat, şomaj, extrase de cont, declaraţie notarială privind veniturile, etc;

▪️cerere tip.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *