Guvernul Romaniei a aprobat in sedinta de vineri, 7 august, o Ordonanta de Urgenta care vizeaza majorarea substantiala a veniturilor angajatilor din structurile de conducere ale directiilor de sanatate publica.

Potrivit comunicatului Executivului, actul legislativ ar avea ca scop “eliminarea inechitatilor salariale si ajustarea diferentelor existente pe perioada starii de alerta constituita conform legii pentru unele categorii de personal implicate in activitati de gestionare a cazurilor infectate cu noul corornavirus in vederea asigurarii capabilitatii de pregatire pentru un raspuns adecvat”.

Potrivit aceluiasi document, “comitetul director din cadrul directiilor de sanatate publica va beneficia de un spor pentru conditii epidemiologice deosebite de 40% la salariul de baza, iar inspectorii sanitari care desfasoara activitati in domeniul controlului in sanatatea publica de un spor de 30% la salariul de baza”.

Masura ar mai fi justificata, sustin oficialii Guvernului si “de raspandirea coronavirusului pe teritoriul Romaniei, care indica o crestere semnificativa a numarului de persoane infectate cu COVID-19 si implicit a volumului activitatilor de supraveghere activa, depistare timpurie, izolare si tratare a cazurilor, de urmarire a contactelor si prevenire a raspandirii continue a infectiei”.

In vederea asigurarii capabilitatii de pregatire a directiilor de sanatate publica pentru gestionarea la nivel adecvat a infectiilor cu noul coronavirus, se impune adoptarea unei masuri de stimulare a personalului care desfasoara pe durata starii de alerta activitati de prevenire si limitare a raspandirii infectiilor cu noul coronavirus, in sensul ajustarii diferentelor salariale dintre categoriile de personal din cadrul directiilor de sanatate publica implicate in aplicarea masurilor impuse pe perioada starii de alerta.

Mai mult, actul normativ prevede ca, pana la data incetarii starii de alerta instituita din cauza infectiilor cu noul coronavirus, orele suplimentare efectuate peste programul normal de lucru de catre personalul de specialitate din cadrul directiilor de sanatate publica sa poata fi platite conform prevederilor art. 8 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2020.

Totodata, prin derogare de la prevederile art. 25 din Legea cadru nr. 153/2017, se creeaza cadrul legal astfel incat indemnizatia de detasare prevazuta la art. 19 din Legea nr. 136/2020 sa poata fi platita in cuantumul prevazut legal.

In vederea eliminarii inechitatilor privind marimea concreta a sporului pentru conditii de munca, actul normativ mai reglementeaza ca, incepand cu data de 1 august 2020, personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar, inclusiv personalul de specialitate din structurile paraclinice medico-sanitare si personalul paramedical, implicat direct in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor diagnosticati cu COVID-19, sa beneficieze de sporurile pentru conditii de munca peste limita minima prevazuta legal, nivelul concret fiind stabilit de conducerea fiecarei unitati sanitare cu personalitate juridica, de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de sistem sanitar si cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli

Sursa:puterea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *