Potrivit unor surse de încredere din cadrul Biroului Achiziții și Aprovizionare aparținând Universității ”Valahia” din Târgoviște, in cele de mai jos, este vorba despre “omul de casă” al actualui rector, domnul Goglea Ionel, cunoscut și din presa locală și națională, că nu poate justifica averea dobândită în sumă de aproximativ 165.000Euro.

a se vedea articolul din presa centrală

Este lesne de înțeles de ce acest lucru, mai mult decât atât,este vorba despre cel care in urmă cu 3 ani a locuit timp de 2 ani si jumatate împreună cu toata familia, ocupând abuziv un intreg palier al unui camin studentesc, fără a achita contravaloarea camerelor de locuit în căminul nr.3 al UVT, abuzand de functia de “administrator de camin” al sotiei sale, dar si de functia sa de “sef compartiment achiziții” in cadrul universitatii, cauzand un prejudiciu institutiei in valoare de aproximativ 70.000lei.

a se vedea articolul atașat din presa locală

Se pare ca este un lucru absolut normal în familia domnului Goglea Ionel să producă astfel de prejudicii din bani publici instituției deoarece dupa cum am precizat este Șeful Biroului Achiziții și Aprovizionare al acestei universități.

Sursele noastre ne-au descris pe scurt una din cele mai recente “achiziții directe marca Goglea” efectuate de către domnul Ionel Goglea în perioada COVID-19, de o gravitate ieșită din comun.

O simplă țeavă spartă costă la o negociere pentru sine in numele institutiei,  9000 lei.

Conform surselor din anturajul domniei sale inițial suma estimată pentru această reparație a fost de 6500 lei, potrivit referatului nr.191 din 18.03.2020, înregistrat la Biroul Achiziții cu nr.213/6.04.2020 și a notei de fundamentare emisă de Biroul Patrimoniu cu nr.190/18.03.2020.

Toate bune și frumoase angajamentul bugetar pentru această reparație fiind de 6.500lei confirmată prin avizul contabil din data de 7.04.2020.

Potrivit referatului 191/18.03.2020 în conformitate cu procedura operațională internă COD DGA – PO – 34(publicată pe site www.valahia.ro) privind achiziția directă, etapele pentru derularea unei achiziții directe sunt următoarele:

– referatul de necesitate și nota de fundamentare;

– caietul de sarcini sau specificațiile tehnice;

– nota justificativă privind achiziția directă (anexa2);

– procesul verbal al ședinței de evaluare (anexa 3); – contractual/comandă.

Conform Legii achizițiilor publice, nr.98/2016 actualizată, după semnarea referatului de necessitate de către toate persoanele responsabile, acesta ajunge la Biroul achiziții pentru demararea procedurii de achiziție, în speță, ”Reparație conductă apă potabilă” în valoare de 6.500lei.

In conformitate cu prevederile legale, domnul Goglea Ionel, era obligat să consulte Catalogul electronic din SEAP (neexistând dovezi în acest sens), dar a preferat după bunul său plac o achizitie directa, apeland la un cunoscut și anume  firma S.C. ILVA IMPEX S.R.L. Târgoviște, pentru realizarea acestei prestări de serviciu, încălcând astfel dispozițiile legale.

Nu există modalitatea (scrisă sau electronică) de solicitare a ofertei (deviz ofertă) pentru această lucrare și nici modalitatea de lucru a acestui șef de achiziții.

Conform Legii achizițiilor publice, acesta trebuia să solicite unui operator economic, devizul ofertă (oferta) cu specificațiile respective in valoare de 6.500lei (referat nr.191/18.03.2020) și a notei de fundamentare 190/18.03.2020.

Urmând circuitul documentelor constatăm încălcări grave privind această achiziție după cum urmează:

– După referatul de necesitate 191/18.03.2020 și nota de fundamentare 190/18.03.2020, acest personaj emite nota justificativă în valoare de 7563,03 făra TVA, valoarea totală cu TVA fiind de 9000lei.

Intrebarea este: Cum a emis acest personaj o NOTĂ privind achiziția, dacă solicitarea inițială și bugetul aprobat este de 6.500 lei cu TVA?

De ce această diferență de preț?

Simplu. Din surse apropiate domniei sale, acesta a negociat în particular cu S.C. Ilva Impex S.R.L. Târgoviște un comision personal cu titlu de ”șpagă” de 3.500lei cash.

După emiterea Notei de Fundamentare a achiziției conform art.43 alin 3 din HG 395/2016, acesta emite comanda nr. 185/10.04.2020, către S.C. Ilva Impex S.R.L. Târgoviște pentru a se apuca de lucrarea ce a fost negociată personal la valoarea de 9.000lei, având aprobat doar un buget de 6.500lei.(referat 191/18.03.2020).

Acest șef de achiziții “nu cunoaște probabil cu rea intenție” ”Legea achizițiilor publice” și nici ”Legea Contabilității”, deoarece mărește valoarea acestei lucrări în interes personal fără a avea aprobată diferența de buget până la 9.000lei.

Dacă analizăm documentele și circuitul acestora, reiese clar intenția acestui domn.

Pentru a se acoperi cu documente care să ateste suplimentarea bugetului până la valoarea de 9000lei , acesta se trezește refuzat de o persoană responsabilă din universitate, spunându-i că nu este legal și că există referat de 6.500lei pentru această lucrare.

Lovindu-se de acest refuz, acesta merge la un angajat al Biroului Patrimoniu, care necunoscând situația, este indus in eroare de domnul Ionel Goglea, mergând cu referatul de 6.500lei (cu sumele taiate cu X), spunâdu-i să facă un alt referat cu suma de 2.500lei (241/29.04.2020) și nota de fundamentare(240/27.04.2020), pentru că aceasta nu mai este de actualitate.

Zis și făcut, domnul de la Patrimoniu pică în plasa domnului Ionel Goglea și întocmește referatul solicitat în valoare de 2500lei(241/29.04.2020), nestiind de fapt că acesta este adaugat la suma de 6.500lei.

Acest nou referat are nr. de înregistrare 241/29.04.2020, după ce nota de comandă a fost deja trimisă către S.C. Ilva Impex S.R.L. Târgoviște cu nr. 185/10.04.2020.

Este strigător la cer cum acest personaj poate lua decizii în afara legii, pentru interesul propriu, prejudiciind instituția.

Uimitor cum acest Ionel Goglea reușește să inducă în eroare angajații universității, pentru a-și atinge propriile interese, și anume obținerea pentru sine a sumei de 3.500lei care să îi parvină de la S.C. ILVA IMPEX S.R.L. Târgoviște.

Din interiorul Biroului Achiziții, se pare că nu există un proces verbal de desemnare a S.C. Ilva Impex S.R.L. conform legislației în vigoare și nici comunicarea câștigătorului.

Menționăm că procesul verbal la terminarea lucrărilor este întocmit cu nr. 14/18.05.2020, după emiterea facturii cu nr. 7311/8.05.2020 în valoare de 8.933, 94lei.

După cum se observă domnul Goglea Ionel dă și ”Bun de plată” pe factura nr.7311/8.05.2020 în valoare de 8.933,94lei înaintea procesului verbal de recepție.(scrisul cu suma de 8.933,94 este al domnului Ionel Goglea).

Domnul Goglea Ionel încalcă orice regulă și lege, deoarece nu are atribuții și nici responsabilități pentru a pune ”Bun de plată ” pe o factură, aceasta responsabilitate revenind prin decizie altei persoane, dorind de fapt urgentarea plății către S.C. Ilva Impex S.R.L. Târgoviște.

Cum argumentăm aceste fapte grave ale domnului Ionel Goglea:

– De unde știa S.C. Ilva Impex S.R.L. de suma de 9000lei pentru aceasta lucrare, când avea aprobată suma de 6.500lei?

– Devizul ofertă care se depune înaintea desemnării câstigătorului, chiar dacă este singurul ofertant, are valoare de 8.933,94lei suma ce nu este aprobată integral înaintea achiziției.(doar 6.500lei).

De remarcat din deviz si din situația de lucrări câteva paradoxuri ale acestei lucrări:

– o groapă cu dimensiunea de aprox. L =5m x l=2m x adâncime 1,20m, a fost nevoie ca un buldoexcavator să funcționeze 24h, când o asemenea groapă se face în max. 2 ore cu indulgență.

– Prețul pentru această groapă conform devizului este de 3.092, 78lei fără TVA, cu TVA 3.590,77lei.

– Dintr-o simplă analiză pe internet pentru închirierea unui buldoexcavator cu operator, această prestare costă 200lei /oră, de unde reiese suma cerută cu titlu de ”șpagă” de domnul Ionel GOGLEA. Vă mai atragem atenția asupra unor articole din deviz ce ridică semen de întrebare:

– împrăștierea cu lopata a pământului (la data de 3.06.2020 această groapă nu este acoperită), în valoare de 663,08lei.

– finisare manuală a platformelor 191,8lei.(????)

– Umplerea șanțului cu nisip 563,08lei (oare cât nisip????).

Față de aspectele prezentate mai sus, avem convingerea că organele de anchetă, se vor sesiza din oficiu despre aceasta folosire după bunul plac al banului public si vor dispune masurile legale de cercetare si tragere la raspundere penală și materiala a acestui domn.

Vom urmari si noi cu interes continuarea.

sursa:stirimuntenia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *