E vorba despre o listă de peste 30 de revendicări transmisă de fermieri și transportatori către guvernanți. Aceștia au menționat că protestul va continua până când vor fi adoptate acte normative care să rezolve aceste probleme.

Lista de revendicări înaintată de fermieri și transportatori

 1. Recunoașterea agriculturii, industriei alimentare și transportului drept sectoare economice esențiale, de bază ale economiei naționale românești, elaborarea, redactarea și adoptarea unei strategii naționale în aceste sectoare ale economiei.
 2. Diminuarea RCA la 5.000 de lei la B0 la MMTA 40 tone fără implicații BAAR și introducerea in polița RCA a tractărilor si asistenta națională / internațională.
 3. Eliminarea obligativității RCA pentru semiremorci
 4. Adoptarea unei legislații care să reglementeze un tarif minim de referință în domeniul transporturilor pentru eliminarea concurenței neloiale în transporturi și care să sancționeze prestarea unui serviciu de transport pe teritoriul României la un tarif sub costurile transportatorilor români.
 5. Reglementarea pieței transporturilor privitoare la casele de expediții pentru eliminarea practicilor nelegale din prezent prin care transportatorilor contractați prin intermediul acestora le sunt achitate de către casele de expediții serviciile prestate după o perioadă foarte lungă de timp sau nu mai ajung să le fie achitate serviciile, deoarece activitatea caselor de expediții încetează, iar asociații acestora își deschid o altă casă de expediții.
 6. Eliminarea din legislație a răspunderii transportatorului pentru depășirea greutății maxime autorizate admise per autovehiculul care se află în cursă, transportând bunurile expeditorului, răspunderea revenind expeditorului.
 7. Echivalarea permiselor de conducere categoria B cu TR și a categoriei B1 cu TR1, indiferent de masa maximă autorizată a utilajului agricol.
Protestul fermierilor
Protest fermieri și transportatori. Sursa Foto – RO AGRI, Facebook, imagine arhivă din 7 aprilie 2023

Protestatarii vor modificarea legislației RCA

 1. Reintroducerea toleranțelor la depășirile de greutate/gabarit la vechea lege, așa cum prevăd şi normele europene şi normele privind evitarea dublei taxări.
 2. Acordarea unui ajutor de minimis pentru înnoirea parcului auto al transportatorilor români.
 3. Modificarea legislației în domeniul RCA.
 4. Modificarea legislației în vigoare pentru fluidizarea traficului de camioane în punctele de trecere a frontierelor de stat ale României
 5. Intensificarea controalelor camioanelor ucrainene pe teritoriul României, atât de către Poliția Română pentru a verifica conducătorii auto și înregistrările tahograf, cât și de ISCTR și RAR cu laboratoare mobile, în vederea evaluării stării tehnice a acestor autovehicule, precum și a respectării prevederilor legale românești privitoare la marfă
 6. Adoptarea unei legislații pentru reglementarea și rezolvarea problemelor de acces în portul Constanța generate de numărul mare al camioanelor UE și non-UE, inclusiv ucrainene care intră zilnic în Port
 7. Acordarea tuturor subvențiilor APIAaferente anului în curs până la finalul lunii Decembrie a anului în curs, inclusiv pentru fermierii aflați în eșantionul de control clasic și prin teledetectie, precum si accelerarea proceselor pentru compensările financiare asociate celorlalte scheme de plata directa (eco-scheme, masuri de agro-mediu etc.).
 8. Continuarea programelor AGRO IMM INVEST și RURAL INVEST, fără plafonarea valorii totale a acestor programe garantate de către Statul Român în cadrul creditării cu garanție FGCR, precum și extinderea bazei de creditare a fermierilor cu risc bancar B și C, demers realizat în colaborare cu BNR și instituțiile bancare, cât si relaxarea condițiilor bancare, regândirea sintagmei ”rău platnic”.
 9. Modificarea Legii nr. 17/2014, astfel încât drept de preemțiune la achiziția terenurilor agricole să aibă persoanele juridice cu capital integral românesc, înaintea celor cu capital străin total sau parțial.
transportatori
Protest transportatori. Sursa foto: Facebook

Fermierii cer prioritizarea comerțului local

 1. Reglementarea comerțului în piețe prin prioritizarea comerțului local, eliminarea falșilor producători.
 2. Simplificarea acordării ajutoarelor din agricultură prin debirocratizare modului de depunere a cererilor unice.
 3. Relansarea producției de fertilizanți pe piața internă, reglementarea acestei piețe și acordarea de facilități producătorilor din partea statului român
 4. Obligativitatea încheierii unui RCA de către agricultori numai pentru perioada de folosință a utilajelor agricole
 5. Renunțarea la adoptarea unei legi a arendei prin care să se impună o durată minimă a contractului de arendă.
 6. Crearea cadrului legal pentru negocierea contractelor pe piața cerealelor, care să permită și acordarea de bonificații pentru indicii calitativi de umiditate si de corpuri străine față de stas la cereale, pentru a elimina fenomenul actual prin care multinaționalele care cumpără cereale impun prețul și condițiile contractuale, neexistând în realitate o negociere a contractelor comerciale dintre fermieri si traderi.
 7. Adoptarea, în procedura de urgență, în parlament, dar cu respectarea procedurii legislative privind termenelor de depunere a amendamentelor și dezbaterile în comisii, a „legii ursului”.
 8. Modificarea Legii nr. 407/2006 și a legislației infralegale pentru a fi despăgubit fermierul cu contravaloarea daunelor totale produse de animalele sălbatice (mistreți, viezuri ,etc) și pentru existența unei proceduri clare de punere în aplicare a acestei legi.
 9. Modificarea definiției „fermierului activ” din legislația în vigoare, astfel încât acesta să determine declararea producției reale de cereale și plata impozitelor la nivelul producției efectiv realizate.
Rareș Bogdan, reacţie dură după negocierile cu fermierii: M-am trezit cu tone de lături pe cap
Protest fermieri. Sursa foto: Captură video

Alte revendicări cerute de fermieri și transportatori

 1. Modificarea mecanismului fiscal privind TVA-ul, astfel încât TVA-ul să reprezinte cu adevărat o taxă pe valoare adăugată pe bunurile și serviciile nou create, adică să fie perceput o singura dată, la prima tranzacție, pentru combaterea evaziunii fiscale. Trebuie simplificată legislația fiscală și mecanismul fiscal de încasare a TVA de către bugetul de stat.
 2. Abrogarea întregii legislații adoptată sub pretextul combaterii evaziunii fiscale, regândirea și introducerea unui nou mecanism fiscal privind TVA-ul.
 3. Abrogarea capitolului I din Legea nr. 70/2015 care reglementează interzicerea operațiunilor de încasări și plăți cu numerar pe teritoriul României și prevede numai plafoanele în limita cărora se permit operațiunile în numerar.
 4. Posibilitatea recuperării unui procent de 70% din acciza totala la combustibil pentru firmele care dețin licență de transport mărfuri, direct de la pompă.
 5. Introducerea unei alocații de hrană pentru lucrătorii detașați din domeniul transporturilor, neimpozabilă, în valoare de 60 EUR/zi.
 6. Posibilitatea ajustării TVA-ului colectat aferent facturilor neîncasate de la o societate care intră în insolvență și achitat către bugetul de stat, pe baza hotărârii definitive de deschidere a procedurii de insolvență.
 7. Acordarea de sprijin agricultorilor de către Statul Român, în cazul în care aceștia intră în insolvență, ca urmare a situației cu care s-au confruntat după începerea agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, generată de implementarea politicilor europene de sprijin a Ucrainei, potrivit documentuluitransmis.
  sursa:EVZ.ro